تبلیغات
سربازان سبز - اساسنامه حزب مشروطه ایران
یکشنبه 27 دی 1388

اساسنامه حزب مشروطه ایران

   نوشته شده توسط: کورش موسوی    نوع مطلب :احزاب در ایران ،

اساسنامه حزب مشروطه ایران
فصل یک: هدف

ماده ۱ ـ حزب مشروطه ایران که در این اساسنامه حزب نامیده می‌شود از هواداران پادشاهی مشروطه به منظور سازماندهی پیکار رهایی و بازسازی ایران بر پایه یگانگی ملی و تمامیت ارضی و استقلال ایران و برقراری مردمسالاری و احترام به حقوق ‌بشر و میثاق‌های پیوست آن تشکیل می‌شود و در مبارزه مشترک آماده همکاری با همه نیروهای ملی و آزادیخواه است که به اصول یاد شده تعهد داشته باشند. اصول عقاید و برنامه سیاسی حزب در منشور آن آمده است که بر همه اسناد حزب اولویت دارد و با الهام از قانون اساسی مشروطیت ایران و نیز بر پایه بیانیه ۱۴ ماده‌ای پادشاه تدوین شده است.اساسنامه حزب مشروطه ایران
فصل یک: هدف

ماده ۱ ـ حزب مشروطه ایران که در این اساسنامه حزب نامیده می‌شود از هواداران پادشاهی مشروطه به منظور سازماندهی پیکار رهایی و بازسازی ایران بر پایه یگانگی ملی و تمامیت ارضی و استقلال ایران و برقراری مردمسالاری و احترام به حقوق ‌بشر و میثاق‌های پیوست آن تشکیل می‌شود و در مبارزه مشترک آماده همکاری با همه نیروهای ملی و آزادیخواه است که به اصول یاد شده تعهد داشته باشند. اصول عقاید و برنامه سیاسی حزب در منشور آن آمده است که بر همه اسناد حزب اولویت دارد و با الهام از قانون اساسی مشروطیت ایران و نیز بر پایه بیانیه ۱۴ ماده‌ای پادشاه تدوین شده است.

فصل دو: ارکان حزب

ماده ۲ ـ   ارکان حزب عبارتند از:
۱ ) شاخه - هسته
۲ ) شورای مرکزی
۳ ) کنگره
بخش یکم: شاخه ـ هسته
ماده ۳ - ایرانیان مشروطه‌خواه در هر شهری می‌توانند شاخه آن شهر را در میان خود بر پایه منشور و اساسنامه حزب تشکیل دهند. اگر در شهری تعداد مشروطه‌خواهان داوطلب تشکیل شاخه از ۱۵ تن کمتر باشد به صورت هسته حزب عمل خواهند کرد. اعضای هسته از نظر پیوند و وظایف حزبی مانند بقیه اعضای حزب هستند. هسته به نسبت اعضای خود به کنگره نماینده با حق رای می‌فرستد (۵ تا ۹ یک نماینده و ۱۰ تا ۱۴ دو نماینده.) در شهرهای نزدیک به هم هسته ها می‌توانند با پیوستن به یکدیگر و رسیدن به حد نصاب، شاخه‌ای تشکیل دهند. هسته ها همچنین می‌توانند به نزدیکترین شاخه شهر خود بپیوندند.
تبصره : خویشاوندان بلافصل (مادر، پدر، خواهر، برادر، فرزندان) نمی‌توانند اکثریت نصف به علاوه یک اعضای هسته را تشکیل دهند.
ماده ۴- برای تشکیل شاخه داوطلبان با دعوت از تعداد هر چه بیشتر از ایرانیان مشروطه‌خواه منطقه خود در جلسات آشنایی و روشنگری، مجمع عمومی مؤسس شاخه را با شرکت کسانی که برگ‌عضویت را امضاء کرده‌اند برگزار و شورای‌شاخه را انتخاب ‌می‌کنند. انتخابات باید با ضابطه‌های دمکراتیک باشد، مانند دادن فرصت به اعضاء برای آشنایی و تبادل نظر و سخنرانیهای انتخاباتی و معرفی نامزدهای عضویت شورا و رای‌گیری توسط هیئت نظارت سه نفری از افرادی که خود کاندیدا نیستند.
تبصره : مجمع عمومی مؤسس شاخه باید با حضور نماینده شورای مرکزی باشد و شاخه تنها پس از دریافت اعتبارنامه از سوی شورای مرکزی رسمیت خواهد یافت.
ماده ۵ ـ ارگان‌های شاخه عبارتند از: مجمع عمومی، شورا، هیئت‌اجرایی، کمیته‌های اجرایی
ماده ۶ - مجمع عمومی از همه اعضای شاخه تشکیل می‌شود و بالاترین ارگان شاخه است. وظایف مجمع عمومی به قرار زیر است:
۱ ) بررسی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های شاخه.
۲ ) رسیدگی به گزارش و مطالب طرح شده از سوی شورا و موضوعاتی که از سوی اعضاء پیشنهاد می‌شود.
۳ ) انتخاب اعضاء شورا.
ماده ۷ - مجمع عمومی هر سال یک بار در سه ماهه دوم سال ایرانی برگزار می‌شود. اداره نخستین جلسه اجلاس مجمع عمومی با رئیس سنی است. نخستین کار مجمع عمومی انتخاب هیئت رئیسه مرکب از سه نفر است که از میان خود یک رئیس و نایب رئیس و دبیر انتخاب می‌کنند و اداره جلسات مجمع عمومی را بر عهده می‌گیرند. مأموریت هیئت رئیسه تا پایان اجلاس مجمع عمومی است.
ماده ۸ - اعضای شاخه باید دست کم سالی دوبار از سوی شورا برای برگزاری جلسه همگانی و گفتگو درباره کارهای شاخه دعوت شوند. جلسه همگانی به هر عنوان که باشد جانشین مجمع عمومی نیست و هیچ یک از اختیارات آن را ندارد. هر زمان که دست کم یک سوم اعضای شاخه برگزاری جلسه همگانی را درخواست کنند شورا باید از اعضاء بدین منظور دعوت کند.
ماده ۹ - اعضای شورا به مدت یک سال به اکثریت نسبی مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. تعداد اعضای شورا به نسبت اعضای شاخه و بر طبق جدول پیوست اساسنامه است. اعضای شورا می‌باید دست کم یک سال سابقه عضویت در حزب را داشته باشند، مگر در شاخه‌های نوبنیاد یا بازسازی شده. شورا مسئولیت اداره شاخه را دارد و از میان خود یک رئیس و یک نایب رئیس با اکثریت نسبی انتخاب می‌کند. اگر رئیس به هر علت نتواند به کار ادامه دهد نایب رئیس وظایف او را انجام می‌دهد. شورا می‌تواند برای کارهای خود آیین‌نامه‌هایی در حدود اساسنامه تدوین کند ولی آیین‌نامه‌ها هیچگاه جانشین اساسنامه نخواهد شد.
تبصره : در صورتی که هر یک از اعضای شورا به هر علت به کار ادامه ندهد دارندگان ‏اکثریت  در انتخابات شورا به‌ترتیب جانشین او می‌شوند.
ماده ۱۰ - مأموریت شوراهایی که در مجمع عمومی مؤسس انتخاب می‌شوند تا موعدی است که در اساسنامه ذکر شده است مگر آنکه کمتر از شش ماه مانده باشد که به سال بعد می‌افتد.
ماده ۱۱- هیئت اجرایی از سوی شورا از میان اعضای شاخه تعیین می‌شود. اعضای هیئت اجرایی می‌توانند عضو شورا نیز باشند. اعضای هیئت اجرایی زیر نظر رئیس شورا کارهای روزانه شاخه را انجام می‌دهند ولی شورا مرجع تصمیم گیری است و گزارش کارهای هیئت اجرایی باید در هر جلسه به شورا داده شود.
تبصره : شورا می‌تواند از خدمات غیر اعضاء نیز به عنوان کارشناس و رایزن استفاده کند.
ماده ۱۲ - اعضای هیئت اجرایی توسط مسئول آن از میان اعضای شاخه تعیین می‌شوند و باید کوشش شود که همه اعضاء دست کم در یک کمیته اجرایی عضویت یابند.
ماده ۱۳ - کمیته‌های اجرایی و وظایف آنها به شرح زیر است و شورا می‌تواند در وظایف آنها تغییراتی بدهد:
۱ ) دبیرخانه، مأمور نگهداری اسناد و اطلاعات و صورتجلسات و انجام مکاتبات و فرستادن دعوتنامه ها و نشریات و اطلاعیه‌ها با همکاری کمیته‌های دیگر در هر مورد.
۲ ) تدارکات مالی، مسئول درآمد و هزینه، تنظیم بودجه، نگهداری حساب‌ها و دفاتر مالی و تنظیم گزارشهای شش ماهه مالی شاخه که باید منظما به شورای مرکزی داده شود، گردآوری حق عضویت و ورودیه‌ها و فراهم کردن اسباب فعالیت‌های شاخه.
۳ ) تشکیلات، مسئول گردآوری نام و نشان و اطلاعات مربوط به ایرانیان مشروطه‌خواه در منطقة خود و افزایش اعضاء از طریق برقراری تماسها و تشکیل جلسات، فرستادن خبرنامه‌ها و بیانیه‌های حزب و همکاری با کمیته آموزش سیاسی در تشکیل سمینارها و جلسات.
۴ ) روابط عمومی، مسئول گردآوری نام و نشان و اطلاعات مربوط به مقامات و رسانه‌های همگانی و شخصیت‌های ایرانی و غیرایرانی و نیز نشریات و روزنامه‌نگاران ایرانی منطقه به منظور فرستادن نشریات و نامه‌ها و تومارها و بیانیه‌های حزب و برقراری تماس و نیز برگزاری مراسم و جشنهای ملی و انجام امور تبلیغاتی و انتشاراتی.
۵ ) آموزش سیاسی، مسئول پخش نشریات درون حزبی و ادبیات سیاسی و مشروطه خواهی در میان اعضاء با همکاری کمیته‌های دبیرخانه و تشکیلات، برگزاری جلسات و سمینارها، تشویق اعضاء به‌شرکت درجلسات و فعالیت‌های سودمند در منطقه.
ماده ۱۴- شورا می‌‌تواند علاوه بر کمیته‌های ثابت کمیته‌های دیگری از جمله کمیته‌های موقت، مثلاً برای خدمات فرهنگی و اجتماعی، حقوق بشر، پژوهش و برنامه‌ریزی و بررسی مسایل ایران تشکیل دهد.
تبصره : ارتباط با ایرانیان درون کشور و فرستادن و دریافت پیامها و مطالب باید صرفاً توسط افراد تعیین شده از سوی شورای مرکزی که هویت آنها پنهان می‌ماند انجام گیرد.
ماده ۱۵- جلسات شورا و هیئت اجرایی درحد امکان باید با هم باشد ولی اعضای هیئت اجرایی که عضو شورا نیستند حق رأی ندارند.
ماده ۱۶- تغییر رئیس و نایب رئیس شورا و یا هر یک از اعضای هیئت اجرایی با رای اکثریت اعضای شورا امکان پذیر است.
ماده ۱۷- شرایط عضویت در حزب به قرار زیر است:
۱ ) ایرانی بودن، ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را پذیرفته‌اند نیز می‌توانند به عضویت درآیند.
۲ ) ساکن بودن در منطقه.
۳ ) پذیرفتن منشور و اساسنامة حزب با و امضای درخواستنامة عضویت.
۴ ) پرداخت حق عضویت ماهانه، حداقل پنج دلار آمریکایی. پرداخت نشدن سه ماه حق عضویت در حکم پایان عضویت است.
۵ ) داشتن ۱۶ سال به بالا.
۶ ) گذراندن دورة شش ماهه آشنائی با حزب.
۷ ) تائید عضویت از سوی شورا.
ماده ۱۸- داشتن عضویت در بیش از یک شاخه و همچنین در احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی دیگر ممنوع است. اعضای حزب نمی‌توانند تا برقراری نظام دمکراتیک به ایران بروند و مسافرت به جمهوری اسلامی در حکم کناره‌گیری از حزب است.
ماده ۱۹- نام و نشان اعضای شاخه‌ها می‌باید در اختیار شورای مرکزی باشد. بدین منظور اصل درخواستنامه عضویت اعضای شاخه به شورای مرکزی فرستاده می‌شود و در هر انتخاب شورای شاخه، نام شرکت کنندگان در مجمع عمومی شامل کسانی که وکالت داده اند، در صورت جلسه ثبت و همراه آن به شورای مرکزی گزارش خواهد شد.
ماده ۲۰- داشتن کارت عضویت حزب برای همه اعضا اجباری است. تهیه و صدور کارت‌های عضویت از اختیارات شورای مرکزی است و کارت‌های عضویت باید با امضای دبیرکل باشد. اعتبار کارتهای عضویت یک سال است و دارنده کارت عضویت می‌باید در همه حال مسئولیت خود را در برابر حزب و احترام و اعتبار آن در نظر داشته باشد.
ماده ۲۱- هزینه کارت‌های عضویت بر عهده شاخه‌های مربوط است و برای صدور کارت عضویت شرایط زیر لازم است:
۱ ) گذراندن دوره آشنایی با حزب.
۲ ) پرداخت حق‌عضویت و حضور در ‌فعالیت‌های حزبی.
۳ ) اشتراک روزنامه ارگان حزب.
۴ ) درخواست کارت از سوی رئیس شاخه.
تبصره: تنها شاخه‌هایی که تعهدات مالی خود را در برابر شورای‌ مرکزی انجام داده‌اند می‌توانند برای اعضای خود درخواست کارت کنند.
ماده ۲۲- اعضا می‌توانند شاخه خود را تغییر دهند. برای تغییر ‌شاخه موافقت شورای شاخه‌ای که درخواست عضویت آن را داده‌اند لازم است و گزارش آن باید به شورای مرکزی داده شود.
ماده ۲۳- در هیچ شرایطی نمی‌توان عضوی را مجبور به ماندن در شاخه یا تغییر آن ‏کرد.
ماده ۲۴- اخراج از عضویت شاخه با اکثریت دو سوم آرای شورا امکان پذیر خواهد بود. در مورد اخراج اعضای شورا موافقت شورای مرکزی نیز لازم است.
ماده ۲۵- شاخه‌ها باید در دعوت افراد به عضویت، رعایت ملاحظات امنیتی را بکنند و در همه فعالیت‌ها در هر مرحله باید دقت شود که حزب در برابر عوامل نفوذی حفظ و ملاحظات امنیتی رعایت شود.
ماده ۲۶- شورا باید بخشی از درآمدهای خود را که با نظر شورای مرکزی تعیین می شود به آن بپردازد.

 

بخش دوم: شورای مرکزی

ماده ۲۷- شورای مرکزی از سوی کنگره انتخاب می‌شود و وظایف آن به قرار زیر است:
۱ ) هماهنگ کردن و اداره عمومی حزب و آنچه که از حدود صلاحیت و توانایی شوراهای شاخه‌ها بیرون است.
۲ ) نظارت بر رعایت و اجرای منشور و اساسنامه و تصمیمات کنگره.
۳ ) رفع اختلافات و رسیدگی به شکایات درحزب.
۴ ) نمایندگی حزب در مراجع گوناگون و در جاهایی که از حد شاخه‌ها بالاتر است.
۵ ) نظارت بر تشکیل شاخه و صدور اعتبارنامه برای آنها و کوشش درگسترش حزب.
۶ ) انحلال شاخه‌ها به موجب اساسنامه.
۷ ) برگزاری کنگره.
۸ ) اداره نشریه ارگان حزب که هزینه آن از محل بهای اشتراک خوانندگان و همه اعضاء پرداخت می شود و نیز همه رسانه‌های حزب مانند گپسرا و رسانه‌های الکترونیک.
تبصره: غیر از شورای مرکزی هیچ ارگان دیگر حزب حق انتشار نشریه یا رسانه دیگر رسمی و اعلامیه ندارد مگر با موافقت شورای مرکزی. انتشار خبر فعالیت شاخه‌ها در رسانه‌های همگانی از سوی آنها مجاز است.
ماده ۲۸-   تعداد اعضای شورای مرکزی پنج تن و دوره آن دو سال است. اعضای شورای مرکزی از میان اعضای کنگره با رأی نسبی  انتخاب می‌شوند. برای عضویت شورای مرکزی دست کم یک دوره عضویت شورای شاخه لازم است.  اگر هر کدام از اعضای شورای مرکزی به هر دلیل نتوانند به‌کار ادامه دهند از میان دارندگان اکثریت در انتخابات شورای مرکزی  به ترتیب جانشین آنها خواهند شد. عضویت بیشتر از یک نفر از یک شورا در شورای مرکزی ممنوع است. در این موارد تنها نامزدی که در یک شاخه بیش از دیگران رأی آورده است به شورای مرکزی راه می‌یابد و آرای بقیه به حساب نخواهد آمد.
ماده ۲۹- تقسیم وظایف و چگونگی ارتباط و ترتیب کارهای شورای مرکزی با خود آن است و می‌تواند به مسئولیت خود رایزن و دفتر و کمیته‌های ویژه‌ای تعیین کند. اعضای شورای مرکزی به عنوان یک گروه عمل می‌کنند و نه به عنوان شخص خود. تصمیمات شورای‌مرکزی به اکثریت سه تن اعتبار دارد ولی همه اعضا می‌باید در تصمیم گیری‌ها البته با درنظر داشتن مشکلات ‌ارتباطی و ناهمزمانی‌ها مشارکت داشته باشند و از تصمیمات آگاهی یابند. اعضای شورای مرکزی از میان خود دبیرکل و معاون دبیرکل و خزانه‌دار حزب را برمی‌گزینند. دبیرکل هماهنگ‌کننده شورای مرکزی است. معاون دبیرکل در غیاب او وظایف دبیرکل را انجام می‌دهد. خزانه‌دار مسئول انتظام امور مالی حزب است.
ماده ۳۰- در صورتی که مصالح حزب برکناری هر یک از اعضای شورای مرکزی را ایجاب کند دلایل برکناری با توجه به نظرات شورای مربوط با حضور خود عضو مورد نظر، و اگر پس از دو بار دعوت ‏کتبی هر یک به فاصلة دو هفته حضور نیافت،  در غیاب  او در شـورای مـرکزی، بررسـی
 می‌شود وشورای مرکزی رأی به برکناری می‌دهد.

بخش سوم: کنگره

ماده ۳۱- کنگره بالاترین رکن حزب است و هر دو سال یکبار در سه ماهه سوم سال ایرانی برگزار می‌شود و محل آن تا آنجا که بتوان بصورت متناوب در امریکا و اروپا خواهد بود تا هنگامی که امکان برگزاری در ایران فراهم‌شود. وظایف کنگره به قرار زیر است:
۱ ) رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و تعیین سیاست‌های حزب.
۲ ) تصمیم‌گیری درباره پیشنهادهای اعضای کنگره
۳ ) تغییر منشور و اساسنامه.
۴ ) انتخاب اعضای شورای مرکزی و کمیسیون انتخابات.
تبصره: در مورد بند (۴) رأی نسبی کنگره اعتبار دارد
ماده ۳۲- کنگره از اعضای شورای مرکزی و شوراها تشکیل می‌شود و هر عضو کنگره به عنوان خودش رأی می‌دهد. مقررات اداره کنگره مانند مجمع‌عمومی است. شرکت اعضای حزب به عنوان ناظر در جلسات کنگره آزاد است و می‌توانند در بحث‌ها شرکت جویند ولی حق رأی نخواهند داشت.
ماده ۳۳- برای برگزاری کنگرة فوق العاده تصویب دو سوم شاخه‌های و هسته‌های دارای حد نصاب لازم است. ترتیب برگزاری کنگرة فوق العاده مانند کنگره عادی است.

فصل سه: کمیسیون انتخابات

ماده ۳۴ - کنگره یک کمیسیون انتخابات سه نفری از میان اعضای حزب انتخاب می‌کند و نام و نشان آنها به آگاهی شاخه‌ها و هسته‌ها می‌رسد. اعضای کمیسیون انتخابات پیشاپیش تعهد می‌کنند که در انتخابات شورای مرکزی دوره بعد نامزد نخواهند شد و نام آنها به هر صورت در فهرست نامزدهای شورای مرکزی دوره بعد نخواهد آمد.  اگر هر کدام از اعضای کمیسیون انتخابات نتوانند به کار ادامه دهند از دارندگان اکثریت در کمیسیون انتخابات به ترتیب جانشین آنها خواهند شد. ترتیب کار کمیسیون از سوی اعضای آن تعیین می‌شود.
ماده ۳۵ - اعلام نامزدی شورای مرکزی باید همراه دست کم بیست و پنج تن از بیش از یک شاخه یا هسته باشد و  تا دو ماه پیش از کنگره به دبیرخانه حزب در شورای  مرکزی برسد. به اعلامهای پس از آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 دبیرخانه تا یک هفته پس از رسیدن هر اعلام نامزدی باید آن را به آگاهی شاخه‌ها و هسته‌ها و کمیسیون انتخابات برساند.
ماده ۳۶ - وظایف کمیسیون انتخابات به قرار زیر است:
۱ - نظارت در اعلام نام نامزدهای شورای مرکزی به همه واحدهای حزبی از شاخه‌ها و هسته‌ها در مهلت مقرر، و نظارت بر آزادی انجام فعالیتهای انتخاباتی نامزدها. منظور از فعالیتهای انتخاباتی، همه روشهای معمول در انتخابات کشورهای دمکراسی غربی است، از جمله تشکیل جلسات انتخاباتی و تبلیغات و ائتلافها.
۲ - نگهداری نام دارندگان حق رای در کنگره. دبیرخانه موظف است نام اعضای شوراها و رای دهندگان هسته‌ها را دو هفته پیش از کنگره در اختیار کمیسیون انتخابات بگذارد. این نامها به نوبه خود در اختیار هیئت نظارت کنگره گذاشته خواهند شد.
۳ - نظارت بر رایهای غیابی اعضای کنگره که در پاکتهای دربسته به دبیرخانه حزب می‌رسد. دبیرخانه باید تعداد پاکتهای رای را تا پیش از رای‌گیری به آگاهی کمیسیون انتخابات برساند.
۴ - رسیدگی به شکایتهای مربوط به انتخابات شورای مرکزی.
ماده ۳۷ - اگر کمیسیون انتخابات به دلیل تخلفات عمده‌ اساسنامه‌ای در جریان انتخابات شورای‌مرکزی (به‌معنی محروم کردن غیرقانونی اعضای کنگره از شرکت در انتخابات، و جلوگیری از فعالیتهای مجاز، و مداخله غیرمجاز موثر در نتیجه انتخابات، رای به ابطال انتخابات هرکدام از اعضای شورای مرکزی بدهد به ترتیب از میان دارندگان اکثریت در انتخابات شورای مرکزی جانشین آنها خواهند شد. در صورتیکه اکثریت اعضای شورای مرکزی عضویت خود را از دست داده باشند انتخابات باطل می‌شود و شورای مرکزی پیشین موقتا تا انتخاب شورای مرکزی جدید اداره حزب را در دست می‌گیرد.
ماده ۳۸ - رای‌گیری دوباره برای شورای مرکزی از سوی شوراها و هسته‌های دارای حد نصاب به صورت کتبی و از میان نامزدهایی خواهد بود که باردیگر نامزدی خود را در مهلتی که از سوی کمیسیون انتخابات تعیین می‌شود اعلام‌می‌دارند. نامزدها توسط کمیسیون اعلام می‌شوند و رایها به نشانی که کمیسیون انتخابات تعیین کرده فرستاده می‌شوند. کسانی که انتخابات آنها باطل شده نمی‌توانند در این رای‌گیری نامزد شورای مرکزی شوند. پس از اعلام دارندگان اکثریت در انتخابات تازه شورای مرکزی، کار کمیسیون انتخابات و شورای مرکزی پیشین پایان می‌یابد. رسیدگی و رای‌گیری دوباره نباید از شش هفته پس از کنگره بیشتر بکشد. رایزنان شورای مرکزی بر جریان رسیدگی های کمیسیون نظارت خواهند داشت.
ماده ۳۹ - نامزدهای عضویت شورای مرکزی حق برابر استفاده از وسائل تبلیغاتی در درون حزب را دارند و شورای مرکزی باید وسائل لازم را در حد امکان برای آنها فراهم کند. تبلیغات انتخاباتی در بیرون حزب به معنی آگهی در رسانه‌ها ممنوع است. نامزدها می‌توانند به ‌هزینه خود آگهی انتخاباتی در رسانه‌های داخلی حزب شامل رسانه‌های شخصی و همچنین اطلاعیه‌های تبلیغاتی در درون حزب انتشار دهند. تبلیغات انتخاباتی یک ‌هفته پیش ‌ازکنگره باید قطع شود. انجام وظایف حزبی مانند شرکت در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها فعالیت تبلیغاتی بشمار نمی‌آید.

فصل چهار : مقررات گوناگون

ماده ۴۰- حد نصاب رسمیت جلسات مجمع عمومی شرکت حداقل نصف به‌علاوه یک اعضاست. درصورتی که پس از دعوت مجدد به فاصله دو تا چهار هفته نیز چنان حد نصابی حاصل نشود، جلسات با عده شرکت کننده رسمیت می‌یابد. تصمیمات در همه موارد و در همه مراجع حزب باید با اکثریت مطلق آرا (نصف به علاوه یک) باشد مگر در مواردی که اساسنامه استثناء کرده باشد. نصاب رسمیت جلسات شورا همواره نصف به علاوه یک اعضا است و با کمتر از آن هیچ تصمیمی نمی توان گرفت. منظور از شرکت، حضور یا دادن وکالت یا رأی‌کتبی با استفاده از همه ‌وسایلی است که تکنولوژی ‌نوین میسر می‌سازد.
ماده ۴۱- زمان و محل جلسات شورا و مجمع عمومی و کنگره باید به ترتیب دست کم یک هفته، یک ماه، و دو ماه قبل به آگاهی اعضاء برسد مگر در موارد اضطراری.
ماده ۴۲- در انتخابات در صورتی که رای دو نفر آخر برابر باشد میان آنها رای‌گیری خواهد شد. رای‌گیری در انتخابات مخفی است مگر آنکه از نظر تکنیکی ناممکن باشد. در مورد اعضای جانشین اگر تعداد آرایشان برابر باشد قرعه گیری می‌شود.
ماده ۴۳- دادن وکالت از سوی اعضای حزب و شورای شاخه و شورای مرکزی مجاز است. به یک نفر نمی‌توان بیش از یک وکالت داد مگر در مورد کنگره. دارنده وکالت در هر صورت می‌باید عضو همان ارگان یا رکن باشد یعنی مجمع عمومی (برای اعضای شورا) و شورای شاخه و شورای مرکزی. وکالت می‌باید کتبی باشد. اگر اعضاء نظر و رأی خود را کتبی یا به وسائل دیگر بفرستند نمی‌توانند وکالت بدهند.
ماده ۴۴- در مواردی که شورایی به دلیل اختلاف داخلی نتواند به کار ادامه دهد به صورت زیر عمل خواهد شد:
۱ ) شورای مرکزی یکی از اعضای حزب را به عنوان داور مأمور رفع اختلافات خواهد کرد.
۲ ) اگر اختلافات حل نشد، شورای مرکزی شورا را منحل و از اعضای شاخه دعوت خواهد کرد که با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و نظارت نماینده شورای مرکزی شورای تازه‌ای برای بقیه مدت شورای منحل انتخاب کنند.
ماده ۴۵- در مواردی که اکثریت اعضای شاخه پیش از موعد کتباً درخواست تجدید انتخابات شورا را داشته باشند شورای مرکزی نماینده خود را برای تشکیل مجمع فوق العاده و انتخاب اعضای شورای تازه خواهد فرستاد. مأموریت شورای تازه برای بقیة مدت شورای منحل شده خواهد بود
ماده ۴۶- رئیس شورا یا شورای مرکزی سخنگوی آن است مگر آنکه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشند. سخنگویان در هر سطح و برای هر مورد باید در حدود تعیین شده از سوی شورا یا شورای مرکزی عمل کنند.
ماده ۴۷- دعوت از میهمانان و غیر اعضاء برای شرکت در جلسات عمومی و مجمع عمومی و کنگره بلامانع است.
ماده ۴۸- علامت (آرم) حزب، شیروخورشید و شمشیر است که دست چپ خود را روی کره نهاده است و رو بسوی چپ دارد. رنگ علامت حزب، طلائی بر روی زمینه لاجوردی است. همه اوراق رسمی حزب باید از روی نمونه تعیین شده شورای مرکزی باشد.
ماده ۴۹- این اساسنامه در ۴۹ ماده و هشت تبصره در کنفرانس مؤسس سازمان مشروطه خواهان ایران به تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۷۳ برابر با ۱۰ آوریل ۱۹۹۴ در شهر کلن به تصویب رسید و در نخستین کنگره سازمان مشروطه خواهان ایران به تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۷۵ برابر با ۸ دسامبر ۱۹۹۶ در شهر واشنگتن و کنگره های دوم و سوم و چهارم و پنجم حزب مشروطه ایران اصلاح شد. جدول اعضای شورا ‎تعداد اعضای شورای شاخه نسبت به تعداد اعضای مجمع عمومی به قرار زیر است:

 تعداد اعضای مجمع عمومی شاخه 

 ‎تعداد اعضای شورا

۱۵ - ۱۹

۳

۲۰ - ۳۹ ‏‎ ‎‏

۵‏

۴۰ - ۵۹‏‎ ‎‏

۷‏

۶۰ - ۷۹‏‎ ‎‏

۹‏

۸۰ - ۱۰۹

۱۱

۱۱۰ - ۱۳۹

۱۳

۱۴۰ - ۱۷۴

۱۵

۱۷۵ به بالا‏‎

‎‏۱۷‏Leticia
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:35 ب.ظ
Whoa! This blog looks just like my old one!
It's on a completely different subject but it has pretty much the same layout and
design. Excellent choice of colors!
Arnulfo
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:19 ب.ظ
Amazing! This blog looks just like my old one! It's on a
totally different subject but it has pretty much the
same layout and design. Excellent choice of colors!
Foot Complaints
شنبه 14 مرداد 1396 01:41 ق.ظ
Hey excellent blog! Does running a blog similar to this require
a large amount of work? I've very little knowledge of programming
however I had been hoping to start my own blog soon. Anyhow, if you have any ideas or
tips for new blog owners please share. I understand this is off subject
however I simply needed to ask. Cheers!
std test at home
دوشنبه 5 تیر 1396 05:33 ق.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن دلنشین در آیا نه کار بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای
کوتاه در حالی که. من این کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات
و شما ممکن است را خوب به پر کسانی که
شکاف. در صورتی که شما که می توانید انجام من می
قطعا تا پایان مجذوب.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 07:50 ب.ظ
Link exchange is nothing else but it is just placing the other person's blog link on your page at appropriate place and other
person will also do similar in favor of you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر